Projekty agentúry APVV


Výskumné a vývojové programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). APVV je slovenská grantová agentúra, nástroj na rozdeľovanie verejných financií na výskum a vývoj na súťažnom základe.

Riešené projekty
Výskum vplyvu zmeny rozloženia energie duálneho laserového lúča na výsledné vlastnosti zvarových spojov duplexných ocelí, 2022 - 2026
Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami, 2022 - 2025
Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu, 2021 - 2025
Odolnosť precipitačne vytvrdených komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu, 2021 - 2024
Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov, 2020 - 2024
Nové in-situ kompozity spevnené časticami s matricou na báze TiAl so zlepšenými vysokoteplotnými mechanickými vlastnosťami, 2022 - 2023
Vysokopevné Al-AlN kompozity pre aplikácie pri zvýšených teplotách, 2022 - 2023
Ukončené projekty
Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou, 2019 - 2022
Výskum aditívnej výroby biodegradovateľných magnéziových zliatín a ich aplikácie v implantológii a regeneratívnej medicíne, 2018 - 2022
Veľkokapacitná čistička vzduchu od patogénov v aerosoloch, 2020 - 2021
Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla, 2018 - 2021
Multikomponentné boridové a nitridové PVD povlaky pre ultravysokoteplotné aplikácie, 2018 - 2021
Titán - horčíkový kompozit pre implantáty, 2017 - 2020
Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá, 2016 - 2020
Ekonomická príprava práškového hydridu horčíka z roztaveného horčíka, 2015 - 2018
Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie, 2015 - 2018
Multikomponentné nanokompozitné povlaky pripravené vysokoionizovanými depozičnými technológiami, 2015 - 2018
Kompozity na báze hliníka pripravené in situ reakčnou syntézou, 2013 - 2016
Vykurovací/chladiaci panel na báze hliníkovej peny vyplnenej PCM, 2013 - 2016
Kovové peny: vzťah mikroštruktúra – mechanické vlastnosti, 2013 - 2014
Kryštalizácia a vlastnosti nových peritektických zliatin na báze TiAl, 2011 - 2014
Zvyšovanie tuhosti ľahkých konštrukčných prvkov aplikáciou nových kovových materiálov, 2011 - 2014
Vysokoteplotné nanokompozitné povlaky so zvýšenou oxidačnou odolnosťou a životnosťou, 2011 - 2013
Produktívne zváracie technológie pre opravy jadrovoenergetických zariadení, 2009 - 2011
Vývoj panelu z hliníkovej peny pre stropné chladenie a stenové vykurovanie, 2009 - 2011
Únavová životnosť a spoľahlivosť konštrukcii pracujúcich v zložitých zaťažovacích podmienkach, 2008 - 2010
Interakcie na rozhraní kov - kvapalný kov: Inerakcia pokročilých vysokoteplotných bezolovnatých spájok s kovovými i nekovovými nosičmi, 2008 - 2010
Metalurgická príprava a výskum nových intermetalických materiálov pre extrémne podmienky namáhania, 2008 - 2010
Vývoj nízkonákladovej technológie na výrobu tvarovo zložitých súčiastok z penového hliníka, 2008 - 2010
Tvrdé a supertvrdé nanokompozitné povlaky, 2008 - 2010
Výskum uhlíkových skeletových materiálov infiltrovaných meďou, 2008 - 2009
Gradientné materiály pripravené práškovou metalurgiou z mikro a nano častíc, 2006 - 2009
Moderný sieťový riadiaci systém pre náročné priemyselné technológie, 2006 - 2009
Bezdeformačné zváranie halových nosníkov 4 horákmi, 2008 - 2008
Vývoj konštrukčných profilov z práškových zliatin hliníka s výnimočnými vlastnosťami, 2005 - 2008
Konštrukčné kovové profily s nanoštruktúrou, 2002 - 2006