Patenty


Spôsob výroby súčiastky z kovovej peny, súčiastka vyrobená uvedeným spôsobom a forma na uskutočňovanie spôsobu
Kompozit na vedenie tepla s vysokoteplotnou odolnosťou
Magnetický tlmič vibrácií, pracujúci na báze vírivých prúdov
Method for strengthening a component consisting of a deformable cellular material, said component and the use thereof
Method of producing molded bodies of a metal foam
Bioaktivni kompozitni metal
Spôsob výroby elektrickej energie, tepla a chladu pomocou energie slnečnej, veternej a energie zemskej kôry a jeho využitie pri stavbe energeticky autonómnych stavieb
Method and device for producing dimensionally accurate foam
High temperature nano composite aluminium alloy and method therefore
Process for producing lightweight-building panels out of two metal sheets, which are joined with each other and an insulating core
Method for producing foamed metal composites
Metal matrix fiber reinforced composite material and its preparation
Zmesi Cu-C, Ag-C a Au-C na aplikáciu na klzné elektrické kontakty s najvyššou prúdovou hustotou