Nové materiály


V oblasti nových materiálov Ústav vykonáva výskum a vývoj nových neželezných materiálov.

Ústav spolupracuje s mnohými partnermi doma aj v zahraničí, pričom je otvorený spolupráci s ďalšími partnermi, ktorým ponúka svoje poznatky a skúsenosti založené na dlhoročnej tradícii.
Vítaní sú všetci partneri - z verejného aj súkromného sektora, akademickí aj priemyselní.

Ústav sa orientuje najmä na aplikovaný a základný výskum. Z vývojových projektov ústav preferuje projekty vyžadujúce sofistikovanejšie riešenia.

Ústav samotný sa neorientuje a ani nie je vybavený na sériovú výrobu. Avšak v niektorých špeciálnych prípadoch dokáže vyprodukovať obmedzené množstvo prototypov či výrobkov.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte nás kontaktovať.