Akreditácie


Vedecké ústavy Slovenskej akadémie vied sa Slovenskou akadémoiu vied periodicky hodnotia. Stupnica hodnotenia je A - D, pričom A najlepšia známka.

Akreditácia Hodnotené obdobie Dokumenty Hodnotenie Kritériá
Akreditácia 2022 2016 - 2021 Dotazník (v angličtine) A/B Medzinárodné (európske)
Akreditácia 2016 2012 - 2015 Dotazník (v angličtine) B+ Medzinárodné (európske)
Akreditácia 2012 2007 - 2011 Dotazník (v angličtine) A Národné
Akreditácia 2007 2003 - 2006 Dotazník (v angličtine) A Národné
Akreditácia 2004 2000 - 2003 Dotazník
Správa
A Národné