Kryštalizácia a vlastnosti nových peritektických zliatin na báze TiAl


Akronym:SOPERTI
Začiatok riešenia:01.05.2011
Koniec riešenia:31.10.2014
Program:APVV
Evidenčné číslo projektu:APVV-0434-10
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Juraj Lapin
Pozri aj štúdiu