APVV


Výskumné a vývojové programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). APVV je slovenská grantová agentúra, nástroj na rozdeľovanie verejných financií na výskum a vývoj na súťažnom základe.