2. Strategický seminár pre podporu spolupráce medzi akadémiou - univerzitami - priemyslom, 17. - 18. Október 2019 v Trnave

Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied (ÚMMS SAV), Ústav materiálov a Ústav výrobných technológií Materiálovotechnologickej Fakulty, Slovenskej Technickej Univerzity (MTF STU) a Spoločnosť pre nové materiály a technológie (SNMT) vás pozývajú na 2. strategický seminár, ktorý sa uskutoční 17. - 18. októbra 2019 v Trnave. Cieľom seminára je ponúknuť nové možnosti posilnenia spolupráce medzi firmami, ústavmi Slovenskej akadémie vied, slovenskými univerzitami a motivovanými študentami, vytváraním spoločných projektov, primárne orientovaných na podporu implementácie inovatívnych riešení konkrétnych výrobných problémov modernej priemyselnej praxe. Diskutovať sa budú okrem odborných tém v oblasti materiálového inžinierstva, charakterizačných techník, udržateľných a environmentálnych riešení a špeciálnych aplikácií aj koncepčné, metodické a obsahové otázky univerzitného vzdelávania v odboroch Materiály a Výrobné technológie. Pripravuje sa zaujímavý odborný program, ktorý zahŕňa odborné prednášky, predstavenie zariadení,  praktické ukážky prípravy vzoriek a analýzy v spolupráci spoločnosťami Mitar a Zeiss. Pre účastníkov je tu možnosť priniesť si vlastné vzorky pre analýzu na ukážkových zariadeniach. Účastníci majú príležitosť zúčastniť sa prehliadky historického centra Trnavy a spoločenského večera: snmt: 2. strategický seminár