Novinky


Otvorenie výskumného centra FunGlass.

Otvorenie výskumného centra FunGlass.

Erika Hodúlová a Alena Opálková Šišková sa 24. mája 2023 zúčastnili slávnostného otvorenia výskumného Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklo (FunGlass) je novovytvorené centrum excelentnosti v rámci projektu Horizont 2020 - Spreadin...

Čítať viac
4. strategický seminár SNMT

4. strategický seminár SNMT

16.05. sa v priestoroch Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave konal 4. strategický seminár Spoločnosti pre nové materiály a technológie pre podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom. Hlavným cieľom tohtoročného...

Čítať viac
Študenti v INOVALe

Študenti v INOVALe

Školské exkurzie sú skvelou príležitosťou pre študentov pre zoznámenie sa s rôznymi vedeckými disciplínami a praktickými aplikáciami vedy v reálnom svete. Jedna z takýchto exkurzií sa konala aj na našom detašovanom pracovisku INOVAL v Ladomerskej ...

Čítať viac
V4 tréning pre projektových manažérov výskumu

V4 tréning pre projektových manažérov výskumu

V dňoch 29. až 31. marca 2023 sa v Bruseli uskutočnila v poradí už trinásta edícia školenia pre projektových manažérov v oblasti výskumu organizovaná styčnými kanceláriami pre výskum a inovácie z krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Školenia sa zúča...

Čítať viac
Seminár pre popularizátorov vedy v Smoleniciach

Seminár pre popularizátorov vedy v Smoleniciach

Na ÚMMS SAV je dlhoročne bežnou súčasťou vedeckého života popularizácia a propagácia vedy. Z dôvodu, že naše popularizačné aktivity sú určené najmä pre detské a študentské publikum, je nesmierne dôležité, aby sme boli schopní  mnohokrát technicky ...

Čítať viac
Návšteva  Technickej univerzity v Rige

Návšteva Technickej univerzity v Rige

V rámci oficiálnej návštevy našich kolegýň na Technickej univerzite v Rige v Lotyšsku v dňoch 14.-15.03.2023, ktorej hlavným cieľom bolo nadviazanie spolupráce v oblasti podávania a riešenia spoločných  projektov, vystúpila s prezentáciou „Mikrošt...

Čítať viac
TEM/STEM seminár 2023

TEM/STEM seminár 2023

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. (ÚMMS SAV, v.v.i.) a Spoločnosť pre nové materiály a technológie (SNMT) usporiadal  základný seminár pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu (TEM), kde sa účastníci dozvedeli o základoch TEM a STEM...

Čítať viac
Sladká hravá veda na Smolenickom zámku

Sladká hravá veda na Smolenickom zámku

V rámci marca-mesiaca knihy sa na Smolenickom zámku v spolupráci s Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV, Chemickým ústavom SAV - Centrum glykomiky, Ústavom Polymérov SAV a Historickým ústavom SAV konal prvý ročník rodinného podujatia „Sladká...

Čítať viac
Univerzita Graz na ÚMMS SAV

Univerzita Graz na ÚMMS SAV

Koncom ferbruára sme na základe nášho pozvania privítali na našej pôde popredných predstaviteľov Graz University of Technology, Institute of Materials Science, Joining and Forming. V rámci programu zástupcovia univerzity predstavili univerzitu a...

Čítať viac
Periodický publikačný seminár 2023

Periodický publikačný seminár 2023

Na základe vynikajúcich spätných väzieb po úvodnom publikačnom seminári koncom roka 2022, sme vo februári naštartovali aktuálny ročník prednáškou našej úspešnej mladej vedkyne Ing. Kateryny Kamyshnikovej, PhD. Katka nám predstavila výsledky svojic...

Čítať viac
Prednáška k minimovej práci

Prednáška k minimovej práci

Tohtoročnú sériu doktorandských seminárov na ÚMMS SAV otvoril prednáškou k svojej minimovej doktorandskej práci s názvom „Zmeny mikroštruktúry rozhrania kompozitných materiálov na báze medi s uhlíkom pripravených tlakovou infiltráciou“ náš kolega ...

Čítať viac
Vedecké fórum SAV – TÜBITAK

Vedecké fórum SAV – TÜBITAK

V pondelok 21. novembra 2022 sa v priestoroch vedeckého parku TÜBITAK Marmara Research Centre Gebze (Turecko) uskutočnilo 9. spoločné vedecké fórum SAV – TÜBITAK,  organizované The Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TÜBITAK)...

Čítať viac
Prednáška vedcov z Rumunskej akadémie vied

Prednáška vedcov z Rumunskej akadémie vied

Dňa 22.11.2022 sme mali tú česť privítať v našich priestoroch spolupracovníkov z Rumunskej akadémie vied v rámci projektu bilaterálnej mobility RA-SAS-22-01 „Aplikácie metalických pien v inteligentných paneloch a seizmických absorbéroch“. Prof. Dr...

Čítať viac
Periodický seminár 2022

Periodický seminár 2022

Dnešným dňom sme po dlhšej pandemickej prestávke obnovili sériu ústavných seminárov pre vedeckú obec ÚMMS SAV, v.v.i., v ktorých budeme predstavovať aktuálne domovské výskumné aktivity prostredníctvom publikovaných vedeckých článkov v časopisoch z...

Čítať viac
BIACOM®- Kompozitný materiál pre implantáty

BIACOM®- Kompozitný materiál pre implantáty

Vedci z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV vyvinuli nový titán – horčíkový kompozitný materiál BIACOM® (BIoActive COmposite Metal), cielene mierený pre aplikáciu kostných zubných implantátov. Použitím nového materiálu pripraveného metódami ...

Čítať viac
Vedecká konferencia Technológia zvárania 2022

Vedecká konferencia Technológia zvárania 2022

Dňa 9.11.2022 sa v priestoroch spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., na Kopčianskej ulici v Bratislave konala  vedecká konferencia na tému „Technológia zvárania 2022 - technológia rozvoja priemyslu EÚ“. Vedeckú konferenciu organizovala spoločnosť PRVÁ...

Čítať viac
1 2 3 4 »