Workshop zameraný na mikroštruktúrnu charakterizáciu materiálov pomocou elektrónovej mikroskopie

Organizátor: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

15. máj 2018, Bratislava


Cieľom workshopu je prezentovať metódy charakterizácie, ktoré sa používajú na monitorovanie a charakterizovanie mikroštruktúr materiálov pomocou skenovacej elektrónovej mikroskopie a chemickej analýzy. Na základe správne zvolenej metódy charakterizácie je možné rýchlo a efektívne zistiť pôvod poruchy alebo pochopiť vzťah medzi výrobou, štruktúrou a vlastnosťami materiálov. Výsledkom môže byť napríklad zníženie prevádzkových nákladov, nákladov na údržbu v prípade odstránenia pôvodu poruchy prevádzky alebo zlepšenie vlastností materiálov pochopením prepojenia "výroba - mikroštruktúra - vlastnosti",  čo môže prispieť k inováciám produktov.

Cieľová skupina

záujemcovia z priemyslu a univerzít, ktorí majú záujem dozvedieť sa o charakterizačných metódach, možnostiach sledovania morfológie povrchov pomocou elektrónovej mikroskopie v kombinácii s chemickými analýzami.


Miesto

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Dúbravská cesta 9/6319, Bratislava


Kontaktná osoba

Martin Nosko, martin.nosko@savba.sk