V4 tréning pre projektových manažérov výskumu

V dňoch 29. až 31. marca 2023 sa v Bruseli uskutočnila v poradí už trinásta edícia školenia pre projektových manažérov v oblasti výskumu organizovaná styčnými kanceláriami pre výskum a inovácie z krajín Vyšehradskej štvorky (V4).
Školenia sa zúčastnilo 35 projektových manažérov pôsobiacich na univerzitách a výskumných inštitúciách na Slovensku, v Čechách, Maďarsku, Poľsku, Francúzsku, Chorvátsku, Litve, Portugalsku a Slovinsku.
Účastníci absolvovali intenzívny trojdňový program, ktorý zahŕňal prezentácie rečníkov z generálnych riaditeľstiev a výkonných agentúr Európskej komisie, ako aj ďalších expertov so skúsenosťami z praxe. V rámci interaktívnych aktivít mali zároveň možnosť trénovať potrebné praktické zručnosti a budovať sieť profesionálnych kontaktov. To všetko so zameraním na aktuálny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, Horizont Európa (2021-2027).
Za Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. sa tréningu zúčastnil riaditeľ ústavu Ing. Martin Nosko, PhD., ktorý školenie ohodnotil slovami:
 „Obsahovo výborné a vyvážené, pre mňa hlavne z pohľadu tvorby politík a možného zavedenia projektového systému v rámci organizácie a zistenie ako sú koncipované projektové oddelenia v iných organizáciách. Pre budúcnosť však bude kľúčové nastaviť projektový mechanizmus aj u nás na ústave tak, aby bola zohľadňovaná hlavne relevantnosť podaných projektov vo vzťahu k riešeniu aktuálnych spoločenských problémov, a to nie len na národnej ale hlavne na medzinárodnej úrovni. Ďalším dôležitým aspektom je implementácia a analýza prínosov a dopadov na spoločnosť v medzinárodnom meradle.“
 
 
Pre viac informácií o školení kliknite na link nižšie
https://www.slord.sk/aktuality/13-edicia-v4-treningu-pre-projektovych-manazerov-v-oblasti-vyskumu/
 
 
 
Text prevzatý z www.slord.sk  a redakčne skrátený a upravený.
Foto SLORD.sk