Úspech ÚMMS SAV na medzinárodnej konferencii na metalurgiu a materiály – METAL 2019

28. ročník medzinárodnej konferencie na metalurgiu a meteriály – METAL 2019 sa konal 22. – 24. mája 2019 v Brne (Česká Republika). História tejto konferencie sa začala písať v roku 1992 a každoročne sa jej zúčastňujú až stovky odborníkov z celého sveta. Tento rok sa tejto konferencie zúčastnili aj naši kolegovia z divíze Ing. Juraja Lapina, DrSc. a významne prispeli do vedeckého programu.
Päť prednášok zameraných na hlavnú tému „Odlievané matricové kompozity na báze TiAl zliatiny” bolo prezentovaných Ing. Jurajom Lapinom, DrSc., RNDr. Tatianou Pelachovou, PhD. a Ing. Michaelou Štamborskou, PhD. v sekcii Neželezných materiálov a zliatin.
Veľký úspech dosiahla na konferencii naša doktorandka Ing. Kateryna Kamyshnykova, ktorá získala 1. Miesto v súťaži o najlepší poster na konferencii (www.metalconference.eu/en/). Kateryna vyhrala s postrom pod názvom “Microstructure optimization of centrifugally cast in-situ TiAl- based matrix composite reinforced with Ti2AlC particles”. Srdečne gratulujeme k tomuto úspechu a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu Ústavu.