ÚMMS SAV na Space Week, EXPO Dubai 2021

Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV sa zúčastní na EXPO 2021 v rámci Space Week v termíne od 17. – 23. Októbra 2021. Prezentácia je vo forme videa, ktoré predstaví ÚMMS SAV ako partnera pre vývoj širokej škály materiálov vhodných nie len pre použitie vo vesmírnom programe, ale aj v doprave, biomedicíne a nukleárnom priemysle. Osobitne sú zdôraznené naše projekty pre European Space Agency (ESA).
Taktiež sa budeme prezentovať aj fyzickým exponátom, kde budú ukážky materiálov vyvinutých na ÚMMS SAV a výrobkov z nich, určených pre náročné podmienky pri vesmírnych letoch. Ide napríklad o vysokotuhý kompozitný materiál na báze MgC, najľahší supravodivý drôt MgB2 s obalom z kompozitu HITEMAL® a taktiež Hliníková pena a jej možnosti použitia ako všestranného materiálu.
Pre návštevníkov sú tak isto pripravené virtuálne brožúry, ktoré podrobne predstavujú prácu UMMS a možnosti spolupráce.

Sledujte našu brožúru TU

prezentované témy:


- Supravodič na báze MgB2 s plášťom na báze Al a spôsob jeho výroby

- Kovová pena v kozmických aplikáciách

- Kompozity na báze horčíka vystužené uhlíkovými vláknami