ÚMMS SAV na najväčšom technologickom festivale

V dňoch 26. – 28. 4. 2019 sa v Bratislave na Tyršovom nábreží konal technologický festival IXPO, kde aj Slovenská akadémia vied prispela so svojim programom.

IXPO je najväčší technologický festival na Slovensku. Spája bohaté témy a úžasné zážitky pre všetkých, ktorých zaujíma budúcnosť. IXPO prinieslo na jedno miesto výstavu futuristických technológií, inšpiratívne prednášky, novinky z herného sveta, digitálne umenie a oveľa, oveľa viac.

Na tejto výnimočnej akcii nesmel chýbať ani Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, ktorý bol zastúpený v osobe Martina Noska. Vo svojom príspevku diskutoval so známym českým moderátorom Danielom Stachom novú generáciu solárnych kolektorov pre stredno-teplotné aplikácie, ktoré sa na Ústave vyvíjajú v spolupráci s firmou THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. a s Výskumným Ústavom zváračským. Keďže v názve akcie IXPO, „I“ predstavuje inteligenciu, inšpiráciu a inováciu a mottom festivalu bolo „Spájame ľudí s technológiami“, predmetom diskusie bola inovácia, týkajúca sa využitia cenovo dostupného a zároveň recyklovateľného materiálu, ktorý sa vyznačuje mimoriadnou štruktúrnou stabilitou a zachováva si svoje mechanické vlastnosti aj pri dlhodobej expozícii pri pracovných teplotách do cca 300oC. Prečo je tento výskum dôležitý? V súčasnosti bežné solárne kolektory s pracovnou teplotou 80-100oC majú maximálnu účinnosť 5-10% a tieto kolektory možno využívať len pri ohrevoch vody v domácnostiach ale nie v priemyselných odvetviach, kde sa ešte stále využíva spaľovanie fosílnych palív.

„Nakoľko, solárna energia umožňuje zabezpečiť dostatok energie aj pre priemyselne odvetvia, je už len na nás ako túto energiu dokážeme efektívne využiť v náš prospech a zároveň prispieť aj k ochrane životného prostredia“, M. Nosko.