ÚMMS SAV a ResearchGate

(Peter Múčka, 11. 9. 2019)

ResearchGate (RG) je populárna sociálna sieť pre vedcov a výskumníkov na zdieľanie dokumentov, kladenie a zodpovedanie otázok a hľadanie spolupracovníkov. Ide o najväčšiu akademickú sociálnu sieť z hľadiska aktívnych používateľov – cca 15 miliónov.1

Slovenská akadémia vied má na RG aktuálne registrovaných 1 558 používateľov a 14 000 zdieľaných príspevkov s typickou čítanosťou všetkých prác na úrovni cca 15 000 prezretí/týždeň.2 RG uvádza každý týždeň prehľad čítanosti príspevkov a iné štatistiky zamestnancov SAV.3

Potešiteľné je, že UMMS SAV má v tomto kalendárnom roku pravidelné zastúpenie medzi desiatkou najčítanejších publikácií SAV („Top publications by reads“) a medzi desiatkou populárnych zamestnancov SAV („Popular members“). V 80 % (28/36) tohtoročných štatistických vyhodnotení SAV na RG na týždňovej báze sa medzi najčítanejšími prácami a zároveň aj medzi populárnymi zamestnancami SAV vyskytovali práce a zamestnanci UMMS SAV (Obr.). To znamená, že najčítanejšie práce UMMS SAV patria pravidelne do prvej tisíciny najčítanejších prác SAV (10/14000) a autori UMMS SAV  do prvej stotiny (10/1558) najpopulárnejších autorov zo SAV na RG. Najčítanejšie práce UMMS SAV majú na RG pravidelne okolo 100 prezretí na týždňovej báze, pričom priemer SAV je na úrovni 1 čítania na prácu a týždeň (~ 15 000 čítaní/14 000 publikácií).  Priemerná čítanosť prác UMMS SAV je výrazne nad priemerom SAV, a to okolo 4 čítania na publikáciu za týždeň (cca 500 čítaní/130 publikácií).4

image1
Štatistika najčítanejších prác SAV a populárnych zamestnancov SAV na ResearchGate, 10. týždeň 2019


image2
Štatistika najčítanejších prác SAV a populárnych zamestnancov SAV na ResearchGate, 36. týždeň 2019


Literatúra:
  1. ResearchGate, Wikipedia
  2. ResearchGate, Slovak Academy of Sciences
  3. ResearchGate, Slovak Academy of Sciences, Statistics, Member stats
  4. ResearchGate, Slovak Academy of Sciences, Institute of Materials and Machine Mechanics, Member stats