Týždeň vedy a techniky - Nájdi v sebe vedca na ÚMMS SAV

Je to opäť tu! Po niekoľkoročnej prestávke sa vracia vedecká populárno-náučná akcia "Nájdi v sebe vedca". 07.11.2023 sa otvoria dvere do vedeckého sveta na ústavoch Slovenskej akadémie vied, tentokrát v rámci Týždňa vedy a techniky.
 
Skupina študentov Spojenej školy Novohradskej z Bratislavy, vytvorená prevažne z nadšencov pre prírodné vedy, riešiteľov olympiád a účastníkov chemických krúžkov bude mať jedinečnú príležitosť experimentovať a zažiť radosť z objavov v reálnom svete vedy! Nadšenie pre vedu je skvelý spôsob, ako rozvíjať zvedavosť, analytické, ale aj kritické myslenie študentov, ktoré je neoceniteľným nástrojom v ich osobnom raste a vzdelávaní.
 
Do 4. ročníka akcie sa zapojili 4 ústavy Slovenskej akadémie vied, a to Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i., Ústav polymérov SAV, v.v.i., Chemický ústav SAV, v.v.i., Ústav pre výskum srdca CEM SAV, v.v.i.
 
Na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i. sa študenti dozvedia čo si predstaviť pod pojmom "kov". Jednoduchými pokusmi zistia mechanické a fyzikálne vlastnosti kovov, ale aj rozdiely medzi čistými kovmi a ich zliatinami. Sledovanie štruktúry kovov a ich zliatin pod mikroskopom ich prenesie do sveta neviditeľných detailov a umožní im lepšie porozumieť ich vlastnostiam a správaniu. Preskúmajú tiež rozdiely medzi tepelne spracovanými a nespracovanými kovmi a ich zliatinami.
 
Milí študenti, dúfame, že to bude pre Vás vzrušujúce vedecké dobrodružstvo. Možno práve vy budete v budúcnosti objavovať nové tajomstvá vedy a meniť svet.
Nezabudnite však, že cesta objavovania a učenia sa nikdy nekončí!
 
Tešíme sa na Vás.