Súťaž "Najlepší študentský projekt". Výzva na podávanie projektov.