Študenti z Gymnázia Jura Hronca experimentovali s Kreatívnou vedou

Dňa 06.05.2024 sme s radosťou privítali na našom ústave skupinu študentov z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave.

Pre študentov sme pripravili na prvý pohľad komplikované, ale ako sami zistili v procese experimentovania, veľmi jednoduché fyzikálne úlohy, v rámci ktorých mali skvelú príležitosť otestovať svoje vedomosti z hodín fyziky. Napríklad dostali za úlohu vymyslieť, ako najrýchlejšie vieme zmraziť vodu. :-)

Po sérii zaujímavých pokusov sme ich previedli aj vedeckými laboratóriami na našom ústave. Dr. Tomáš Dvorák z Divízie mikroštruktúr povrchov a rozhraní im vysvetlil proces karbonizácie a ako na divízii experimentujú s bio odpadom a Dr. Matej Štěpánek z Divízie nových materiálov a technológií ich veľmi jednouchým a aj chutným spôsobom oboznámil s procesom práškovej metalurgie, ktorou sa vyrábajú rôzne súčiastky. Táto aktivita preniesla študentov do detských čias, keďže v našej Candy po(w)der manufaktúre si mohli vylisovať vlastný cukrík a aj ho mohli ochutnať. Sami zo začiatku neverili, že ich to tak nadchne a lisovali a lisovali...:-).  

Veríme, je dôležité podporovať mladú generáciu, aby nielen pasívne prijímali informácie, ale aby sa aj aktívne zapájali do procesu objavovania sveta okolo seba. Aby kládli otázky a kriticky si overovali odpovede.

Práve preto sme ako predlohou pre vybrané experimenty použili systémový program Kreatívna veda zameraný na rozvoj kritického myslenia a kreatívneho vzdelávania na základných školách a osemročných gymnáziách realizovaný ústavmi Slovenskej akadémie vied a podporený Ministerstvom školstva SR. Program je výsledkom spojenia vedeckého výskumu a praktických vzdelávacích metód, čo ho robí jedinečným nástrojom na podporu tvorivého rozvoja študentov. Zameriava sa na implementáciu inovatívnych pedagogických prístupov a nástrojov do výučby. Jedným z hlavných cieľov programu je prinášať do škôl trvalo udržateľný koncept aktivít, ktoré vytvárajú priestor pre rozvoj kritického a vedeckého myslenia žiakov zážitkovou formou. (viac info nájdete tu).Táto interaktívna akcia so zvedavými študentami bola pre nás cennou spätnou väzbou a praktickou ukážkou, ako sa žiaci vedia popasovať so zdanlivo náročnými úlohami, ako vedia spolupracovať a prakticky použiť  teoreticky nadobudnuté vedomosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do akcie s Kreatívnou vedou – Ústavu pre výskum srdca SAV, v.v.i, Ústavu polymérov SAV, v.v.i., Chmickému ústavu SAV, v.v.i., už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.