Študenti v INOVALe

Školské exkurzie sú skvelou príležitosťou pre študentov pre zoznámenie sa s rôznymi vedeckými disciplínami a praktickými aplikáciami vedy v reálnom svete. Jedna z takýchto exkurzií sa konala aj na našom detašovanom pracovisku INOVAL v Ladomerskej Vieske.
Študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa 04.04.2023 mali možnosť stretnúť s našimi odborníkmi a dozvedieť sa viac o vedeckých metódach a technikách, ktoré sa na našom pracovisku používajú a získať tak lepšie poznatky o vedeckom výskume na Slovensku.
V súčasnosti sa pri návštevách, či už študentov alebo aj priemyselných partnerov, často stretávame s pozitívnymi reakciami na našu adresu, resp. na naše odborné a technické možnosti pri riešení mnohých, pre našich partnerov zdanlivo neriešiteľných, problémov, s ktorými im následne pomáhame. Preto každú návštevu študentov vnímame ako dôležitú, nakoľko je to príležitosť pre predstavenie nášho vybavenia, aktivít, projektov a zároveň sa dostávame do povedomia mladých ľudí. Veľa študentov má totiž už počas štúdia skúsenosti s tým, aké je niekedy náročné dostať sa k špecializovanému laboratórnemu vybaveniu, ktoré potrebujú pre účely školských experimentov a analýz, resp. počas vypracovávania záverečných prác. Vďaka exkurzii si mohli vyskúšať rôzne práce v laboratóriách a zistiť, ktoré oblasti by mohli byť pre nich do budúcna zaujímavé.
Veríme, že reálna ukážka vedeckého pracoviska a vedy v priamom prenose môže byť inšpiratívna, alebo až kľúčová, pri rozhodovaní sa o budúcej kariére v oblasti vedy a techniky a pomôže povzbudiť záujem študentov o vedecké štúdium.