Seminár pre popularizátorov vedy v Smoleniciach

Na ÚMMS SAV je dlhoročne bežnou súčasťou vedeckého života popularizácia a propagácia vedy. Z dôvodu, že naše popularizačné aktivity sú určené najmä pre detské a študentské publikum, je nesmierne dôležité, aby sme boli schopní  mnohokrát technicky náročné procesy a vedecké teórie takzvane „poľudštiť“ a  aplikovať ich na bežné každodenné činnosti. Pretaviť vysokoodbornú vedeckú prácu do zrozumiteľnej reči je vskutku náročné,  a preto sme s radosťou a nadšením privítali, že SAV zorganizovala v dňoch 20. a 21.03 2023 „Seminár pre popularizátorov a koordinátorov popularizácie na pracoviskách SAV“, ktorého súčasťou bol aj mediálny tréning.  V rámci dvojdňového programu v okúzľujúcich priestoroch Smolenického zámku,  za účasti členov predsedníctva SAV, sa predstavili  aj zástupcovia Kancelárie na podporu EÚ projektov SAV, Kancelárie pre transfer technológií SAV a viaceré mediálne osobnosti.
V rámci prezentácie na tému Sociálne siete vo vede – ich význam, prínos a zacielenie  Martin Rajec z digitálnej reklamnej agentúry Zaraguza vysvetlil nutnosť byť v priestore sociálnych médií stručný a výstižný s primeranou dávkou emócií.
 Zo zákulisia tlačovej agentúry SR nám Viera Kulichová prezradila, ako sa na vedecké témy pozerajú médiá a prečo je dôležité byť rýchly a aktuálny pri informovaní verejnosti o vedeckých témach.
Lívia Hlavačková, ktorá publikovala niekoľko desiatok populárno-náučných blogov a niekoľko stoviek postov na sociálnych sieťach na medicínske témy nám vo svojej prednáške Poľudštenie vedy ozrejmila, ako sa dá pútavo cez príbehy  prerozprávať aj zložitá téma.
Hviezdou programu však pre nás bol známy moderátor vzdelávacích relácií VAT magazín a EXPERIMENT na RTVS Gregor Mareš. Svojim profesionálnym vystupovaním a prirodzenosťou v prejave nám vyrazil dych, až sa nám na malú chvíľku zazdalo, že ten mediálny prejav predsa nemôže byť taký komplikovaný....až kým nezačal tréning....to už je však iný príbeh :-)