Publikačný seminár ÚMMS SAV, v.v.i.

Začiatok septembra na našom ústave otvoril publikačný seminár našej kolegyne Dr. Moary Marques de Castro, ktorá nám predstavila svoju prácu obsiahnutú v publikácii:

M. Balog, M. Moara Marques de Castro, J. Čapek, P. Švec jr., M. Takáčová, L. Csáderová, E. Sedláčková, E. Švastová, A. Školáková, D. Dvorský, J. Pinc, V. Hybášek, J. Kubásek, P. Krížik, J. Skiba, O. Bajana, A.M.H. Ibrahim. Suppression of mechanical instability in bioabsorbable ultrafine-grained Zn through in-situ stabilization by ZnO nanodispersoids. Journal of Materials Research and Technology, vol. 25, July-August 2023, Pages 4510-4527.

Link: Suppression of mechanical instability in bioabsorbable ultrafine-grained Zn through in-situ stabilization by ZnO nanodispersoids - ScienceDirect
 
Vedecké publikačné semináre na našom ústave sa tešia veľkému záujmu a predstavujú dôležitú súčasť našej vedeckej komunity. Sú miestom, kde vedci a vedkyne zdieľajú svoj výskum, diskutujú o nových myšlienkach a navzájom sa inšpirujú. Tak to bolo aj v tomto prípade.
Ďakujeme za hojnú účasť a vecné dotazy všetkým zúčastneným kolegom a samozrejme aj Dr. Moare Marques de Castro za vyčerpávajúce informácie k svojmu článku.