Publikácia ÚMMS SAV bola zaradená do prestížnej kategórie "Highly Cited Papers"

Peter Múčka, dec. 2019

Publikácia1 Jaroslava Kováčika z ÚMMS SAV bola v období júl-august 2019 zaradená do prestížnej kategórie "Highly Cited Papers" (vysokocitované články) z citačnej databázy Essential Science Indicators (ESI) Web of Science2,3.

Počet citácií publikácie bol dostatočný na to, aby sa umiestnila v hornom 1% akademického odboru "Materials Science" (materiálové vedy) na základe prahu vysokej citovanosti pre daný odbor a rok vydania.

image2
Článok je výsledkom pokračujúcej výskumnej spolupráce medzi ÚMMS SAV a Polytechnic University of Timisoara v oblasti hliníkových pien. Spolupráca sa začala v roku 2012 prípravou a úspešným riešením bilaterálneho projektu APVV SK-RO-0014-12 „Kovové peny: vzťah mikroštruktúra – mechanické vlastnosti“. Projekt sa riešil od 1.1.2013 do 31.12.2014, avšak spolupráca oboch inštitúcií pokračuje dodnes. Výsledkom tejto spolupráce je dnes 17 recenzovaných prác; 5 z nich je uvedených v databáze WOS. Aj zvláštne vydanie "Advances in Metal Foams" uverejnené v roku 2019 v časopise Materials (Impakt factor, 2.972 v roku 2018, 3.532 za 5 rokov, vydavateľ MDPI, SWITZERLAND) s prof. Marsavinou a Dr. Kováčikom ako hosťujúcimi editormi sa dá považovať za výsledok tejto úspešnej spolupráce.

Vysoko citované články sú horné jedno percento v každej z 22 ESI oblastí podľa predmetu ročne. Zakladajú sa na publikáciách z posledných 10 rokov. Vysoko citované články sa považujú za ukazovatele vedeckej excelentnosti a špičkového výkonu a môžu sa použiť na porovnanie výkonnosti výskumu s celosvetovým základom v danej oblasti4.

Celkový počet článkov slovenských autorov zaradených v kategórii "Highly Cited Papers" je momentálne 415 3.

V oblasti "Materials Science" sú medzi "Highly Cited Papers" zaradené iba 2 publikácie slovenských autorov. Obe sú zo Slovenskej akadémie vied3.

Databáza Essential Science Indicators odhaľuje vznikajúce vedecké trendy, ako aj vplyvných jednotlivcov, inštitúcie, články, časopisy a krajiny v danom odbore výskumu.
Vďaka štatistikám vedeckých trendov získaných z viac ako 12 miliónov článkov z viac ako 12 000 svetových časopisov Essential Science Indicators poskytuje hĺbkové informácie potrebné na efektívnu analýzu a porovnanie výkonnosti výskumu, identifikáciu významných trendov, zoradenie najlepších pracovníkov či vyhodnotenie potenciálnych zamestnancov a spolupracovníkov2.


ODKAZY:
  1. Linul, E., Marşavina, L., Linul, P. A., Kovacik, J. (2019). Cryogenic and high temperature compressive properties of Metal Foam Matrix Composites. In Composite Structures, 2019, 490-498.
  2. Essential Science Indicators, Clarivate Analytics, 2019, See where science is going and who’s leading the way
  3. Essential Science Indicators, Clarivate Analytics, 2019, InCites Essential Science Indicators
  4. InCites Help 2019