Oznámenie o konaní voľby členov Správnej rady ÚMMS SAV, v. v. i.

Vedecká rada ÚMMS SAV, v. v. i.  vyhlasuje voľby členov Správnej rady Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., ktoré sa uskutočnia videokonferenčne dňa 4. februára 2022 (PIATOK) o 9:00 hod.

Lehota na predloženie kandidatúry je dňa 21. januára 2022 (PIATOK) o 12:00 hod.

V Bratislave 13. 1. 2022

Ing. Peter Múčka, CSc.    
poverený člen Vedeckej rady ÚMMS SAV, v. v. i.

Prílohy:
1. Oznámenie o konaní voľby do Správnej rady ÚMMS SAV, v. v. i.
2. Vzorový volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady v. v. i.