Oznámenie o konaní voľby člena Vedeckej rady ÚMMS SAV, v.v.i.

Oznámenie o konaní voľby člena Vedeckej rady Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
 
Správna rada ÚMMS  SAV, v. v. i.  vyhlasuje voľbu člena Vedeckej rady ÚMMS SAV, v. v. i., ktorá sa uskutoční prezenčne dňa 21. septembra 2023 (štvrtok) o 9:30 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti ÚMMS SAV, v. v. i. v Pavilóne materiálových vied  na Dúbravskej ceste 9 a na pracovisku Inoval v Žiari nad Hronom.
 
Lehota na predloženie kandidatúry je dňa 14. 09. 2023 (štvrtok) o 12:00 hod.


                                                 Ing. Martin Nosko, PhD.
                                               Správna rada ÚMMS SAV, v.v.i.
                                                            predseda