ODOVZDÁVANIE OCENENÍ NAJLEPŠÍM MLADÝM VEDECKÝM PRACOVNÍKOM A DOKTORANDOM.

Slovenská akadémia vied organizuje každoročne súťaž mladých vedcov SAV do 35 rokov, pričom sa oceňuje v kategórii mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov a tento rok aj prvýkrát v kategórii doktorandov.

Tento rok vedecká rada Ústavu materiálov a mechaniky strojov, SAV, nominovala aj našich najlepších.

Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí 13. Mája 2021 schválilo výsledky súťaže a ocenení v oboch kategóriách.
Ocenenia si víťazi v kategórii mladých vedeckých pracovníkov preberali z rúk predsedu SAV Prof. Pavla Šajgalíka preberali 17.6.2021 v košickom Dome umenia.

Medzi ocenenými bola aj naša kolegyňa Ing. Kateryna Kamyshnykova, PhD.

Do súťaže doktorandov sa prihlásilo tento rok 23 talentovaných študentov. Súťaž potvrdila vysokú úroveň prihlásených prác. Víťazi a víťazky súťaže odprezentovali svoje práce v stredu 23. júna 2021 na vedeckom seminári v Aule SAV na Patrónke v Bratislave. Na záver im podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied doktor Martin Venhart ako zástupca štatutára SAV a garantka súťaže a členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied profesorka Ľubica Lacinová odovzdali diplomy. 

Medzi ocenenými doktorandmi bol aj kolega Ahmed Mohamed Hassan Ibrahim, MSc., ktorý sa seminára účastnil s príspevkom: Ti-Mg composite for dental implants.

Srdečne blahoželáme!