Nový projekt na ÚMMS SAV, v.v.i. : Hollow Fiber Heat Exchangers with Reduced Permeability for Smart Cities

Dovoľujeme si Vás informovať, že sme sa stali úspešnými žiadateľmi nového medzinárodného projektu podaného v rámci 10. výzvy v programe EIG CONCERT – Japan :
 
Akronym: HFHX
 
Názov projektu:  Hollow Fiber Heat Exchangers with Reduced Permeability for Smart Cities
 
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jaroslav Longauer, PhD.
 
Trvanie projektu : 36 mesiacov
 
Cieľom projektu je vyvinúť inovatívne výmenníky tepla využívajúce polymérne duté vlákna na procesy prenosu tepla vrátane chladenia a ohrevu, ktoré majú priamy vplyv na uhlíkovú stopu.
 
Na základe štúdií majú výmenníky tepla z polymérnych dutých vlákien približne sedemkrát nižšiu stopu CO2 ako skutočné výmenníky tepla, čo ich robí nesporne ekologickejšie.
Navyše vďaka nižšej hustote a kompaktnejšej konštrukcii môžu výmenníky vyrobené z dutých vlákien dramaticky znížiť hmotnosť systému (zvyčajne o viac ako 50 %), čím sa stávajú efektívnejšími, šetria energiu a palivo v automobilovom a leteckom priemysle, ako aj v budovách ako napr. nástenné sálavé chladiace a vykurovacie systémy pre pokročilé klimatizačné aplikácie.
 
Na riešenie tohto obmedzenia je cieľom súčasného výskumného návrhu nájsť inovatívne riešenia, ako sú povrchové úpravy po spracovaní a výrobné techniky koextrúzie, ktoré dokážu trvalo udržateľným spôsobom zachovať výhody nízkej stopy CO2 a vysokej účinnosti a zároveň umožňujú dlhá prevádzková doba a vysoká životnosť.
 
Aplikácia výsledkov bude pri návrhu stenových chladiacich dosiek a výmenníkov. Budú testované na existujúcom testovacom pracovisku stavebných technológií za účelom návrhu stenových chladiacich dosiek.
V prvej fáze sa z pôvodných vlákien navrhne nový pasívny výmenník tepla v modulárnej geometrii a prevádzkové parametre sa získajú na Ústave materiálov a mechaniky strojov v.v.i..