Navštívte nás na fetivale vedy - Európska noc výskumníkov 2017

Názov stánku: "Veda ukrytá v materiáloch"

29. 9. 2017, Bratislava, Stará tržnica

Predstavenie fascinujúceho sveta vnútornej štruktúry a zloženia materiálov dômyselne vytvorených človekom aby mu slúžili.
Návštevníci stánku budú môcť v mikroskope sledovať štruktúru rôznych materiálov (drevo, kov, plast, keramika) včítane mikroštruktúry kovov s populárnym výkladom odborníkov. Dozvedia sa o vzťahu štruktúry materiálov a ich vlastností, ako aj o problematike vývoja nových materiálov s vopred určenými vlastnosťami, ktoré umožňujú vytvoriť inak neuskutočniteľné výrobky a zariadenia prispievajúce k tomu, aby sa náš svet stával čoraz lepším miestom pre život.