Návšteva univerzity v Zágrebe

V dňoch 26. až 29. mája 2024 sme sa vedci z ÚMMS SAV, v.v.i. Dr.Naďa Beronská, Dr. Jaroslav Kováčik a Dr. Tomáš Dvorák – zúčastnili na pracovnom stretnutí na Univerzite v Záhrebe, konkrétne na Fakulte strojného inžinierstva a námornej architektúry. Stretnutie prebehlo s tímom vedcov pod vedením profesorky Any Pilipovic z Univerzity v Záhrebe a profesora Mustafu Ozcanliho z Cukurovej univerzity v Adane z Turecka.

Hlavnou témou stretnutia bolo zhodnotenie doterajšej vzájomnej spolupráce v oblasti spracovania biologicky rozložiteľného odpadu a jeho potenciálneho využitia v kompozitných materiáloch s polymérnou matricou. Rozhovory prebiehali v priateľskej atmosfére.

Na základe záverov zo stretnutia vyplynulo, že doterajšia spolupráca a dosiahnuté výsledky preukazujú potenciál na pokračovanie vo výskume v danej oblasti, ktorá môže priniesť inovatívne riešenia a prispieť k rozvoju technológií spracovania biologicky rozložiteľného odpadu a jeho aplikácie v kompozitných materiáloch s polymérnou matricou.