Návšteva Technickej univerzity v Rige

V rámci oficiálnej návštevy našich kolegýň na Technickej univerzite v Rige v Lotyšsku v dňoch 14.-15.03.2023, ktorej hlavným cieľom bolo nadviazanie spolupráce v oblasti podávania a riešenia spoločných  projektov, vystúpila s prezentáciou „Mikroštruktúra kompozitných elektród Cu-WLa2O3 pripravených tlakovou infiltráciou“ Ing. Naďa Beronská, PhD., ktorá predstavila ústav, výskumné skupiny a témy, na ktorých pracujeme.  Na základe tejto prezentácie sa našlo niekoľko spoločných tém pre našu budúcu úspešnú spoluprácu.  Kateryna Kamyshnyková, PhD. mala otvorenú prednášku pre študentov bakalárskeho štúdia s názvom „Spracovanie a vlastnosti odliatkov na báze TiAl“. Prezentácia ukázala praktickú aplikáciu zliatin na báze TiAl a dôležitosť kombinácie dizajnu zliatiny, mikroštruktúry a vlastností pre širšiu priemyselnú aplikáciu týchto zliatin.
Okrem toho je na 28. apríla 2023 naplánovaná recipročná návšteva našich lotyšských kolegov pod vedením prof. Victora Mironova.