Naši zamestnanci ocenení Cenou za vedu a techniku za rok 2020 v kategórii Vedecko-technický tím roka

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne udeľuje najvýznamnejším predstaviteľom vedecko-technickej komunity v Slovenskej republike prestížne ocenenie Cena za vedu a techniku.

V roku 2020 získal túto cenu v kategórii Vedecko-technický tím roka tím zložený z pracovníkov Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, Ing. Martin Balog, PhD. a Ing. Peter Krížik, PhD., a z pracovníkov Elektrotechnického ústavu SAV,  Ing. Pavol Kováč, DrSc., Ing. Imrich Hušek, Ľubomír Kopera a Ing. Alica Rosová, CSc.

Tento tím zložený z pracovníkov s dlhoročnou kompetenciou v oblasti špeciálnych ľahkých kovov a kompozitov a supravodivých materiálov a vodičov vznikol pri vývoji ultraľahkého supravodivého drôtu.

Výsledkom ich práce je najľahší doteraz známy supravodivý drôt. Drôt má jadro z boridu horečnatého (MgB2) a plášť na báze špeciálneho kompozitného materiálu na báze hliníka. Nový hliníkový materiál materiál plášťa patrí do skupiny materiálov HITEMAL® pôvodne vyvinutý ako konštrukčný, funkčný materiál pripravený práškovou metalurgiou na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV.

Výskum a vývoj bol motivovaný požiadavkou priemyslu na prípravu ľahkého supravodivého drôtu na aplikácie v energetickom sektore (napr. veterné turbíny), v doprave (napr. vlaky MAGLEV), či vo vesmírnom programe (napr. aktívne tienenie kozmického žiarenia modulov dlhodobých letov). Pri súčasných technických vyhotoveniach supravodičov na báze MgB2 sa využíva materiál plášťa z kovov s vysokou hustotou, typicky na báze medi, pričom plášť supravodiča tvorí podstatnú časť objemu drôtov, čo komplikuje ich použitie v prípadoch kedy je hmotnosť limitujúcim faktom.

Vynález tímu je predmetom viacerých patentových prihlášok.