Medzinárodné projekty rámcových programov Európskej únie pre výskum a inovácie


Horizont 2020

Rámcový program Európskej únie pre výskum a inovácie.

Riešené projekty
Strategická a cielená podpora na stimulovanie talentovaných nováčikov v projektoch NMBP v rámci programu Horizont Európa, 2021 - 2023
Ukončené projekty
Vytvorenie centra excelencie pre aplikáciu pokročilých materiálov, 2015 - 2016

7RP

Siedmy rámcový program Európskej únie pre výskum a inovácie.

Ukončené projekty
Mikro a nanokryštalické FGM na báze silicidov vysokotaviteľných kovov určené pre materiálne inovácie v dopravných aplikáciách, 2009 - 2014
Mikro a nanokryštalické funkčne gradientné materiály pre dopravné aplikácie, 2010 - 2013
Iniciácia vývojom podporovaných klastrov v Strednej Európe, 2008 - 2010

6RP

Šiesty rámcový program Európskej únie pre výskum a inovácie.

Ukončené projekty
Nanoštruktúrne hliníkové profily určené pre vysokoteplotné aplikácie, 2008 - 2010
Nanoveda v európskom výskumnom priestore, 2005 - 2010
Nové materiály pre extrémne prostredie, 2004 - 2010
Výroba intermetalických materiálov v spojitosti s ich kryštalizáciou na Zemi a v kozme, 2004 - 2009

5RP

Piaty rámcový program Európskej únie pre výskum a inovácie.

Ukončené projekty
Hodonotenie a zlepšenie vibroizolačného účinku odpruženého sedadla, 2002 - 2005