Výroba intermetalických materiálov v spojitosti s ich kryštalizáciou na Zemi a v kozme


Akronym:IMPRESS
Začiatok riešenia:01.10.2004
Koniec riešenia:31.10.2009
Program:6RP
Evidenčné číslo projektu:NMP3-CT-2004-500635
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Juraj Lapin
http://www.spaceflight.esa.int/impress/

Z hľadiska základného poznania je vedeckým cieľom projektu IMPRESS pochopiť kritické vzájomné vzťahy medzi technológiou výroby, štruktúrou a vlastnosťami nových intermetalických zliatin na báze titánu a niklu. Získané poznatky budú aplikované pri výrobe komponentov pre extrémne aplikácie, ako sú lopatky stacionárnych turbín a pre aplikácie v palivových článkoch. Z hľadiska technickej praxe je projekt zameraný na vývoj (i) spoľahlivej technológie presného odlievania vysokokvalitných a cenovo dostupných komponentov pre náročné aplikácie v spaľovacích turbínach pre energetiku a letecké motory a (ii) optimálneho chemického zloženia a spracovania intermetalických práškov pre katalytické aplikácie v palivových článkoch.
Pozri aj štúdiu