Letná škola mladých vedcov 2023 na ÚMMS SAV

V dňoch 17.-21.07. sa aj tento rok konala Letná škola mladých vedcov a náš ústav bol opäť jej súčasťou. Môžeme smelo vyhlásiť, že to už patrí k našej tradičnej letnej aktivite, na ktorú sa tešíme.
V tomto roku sme si vybrali až štyroch vedychtivých študentov, ktorý celý týždeň spoznávali materiálový výskum kovových mincí a jeho úskalia. Začali pekne od začiatku, a to naštudovaním histórie mincí. Následne sa pustili do skúmania materiálov vybraných euromincí a českých mincí. Pozorovali vlastnosti jednotlivých materiálov a ich chemické zloženie pomocou viacerých analýz, napr. chemickou a termickou analýzou. Ďalej  museli študenti  zvládnuť metalografickú prípravu vzoriek, čo znamenalo rezanie mincí, zalievanie v lise, brúsenie či leptanie, čo im následne umožnilo nazrieť hlbšie do štruktúry materiálu. Mikroštruktúru vzoriek pozorovali pomocou svetelného a elektrónového mikroskopu.
Mladí vedci si všetky nadobudnuté poznatky a závery skúmania dôkladne značili, pretože na konci týždňa všetky vedomosti a skúsenosti preniesli na poster, ktorý odprezentovali rodičom a ostatným účastníkom letnej školy na záverečnom ceremoniály. Ohlasy boli vynikajúce.  Veríme, že cenné informácie z oblasti materiálového výskumu zúročia aj na hodinách fyziky a chémie.
Ďakujeme tímu All4Science, o.z. za organizáciu a nasadenie pri príprave tohto ročníka LŠMV, ste skvelí.