Letná škola mladých vedcov 2019

Tento rok sa prvýkrát na pôde SAV realizoval zaujímavý projekt pod názvom Letná škola mladých vedcov v termíne 15. – 19. Júla 2019. Tento projekt vyšiel z dielne občanského združenia All4Science, o.z., ktoré vzniklo v roku 2018 ako dôsledok spoločnej snahy niekoľkých mladých vedcov zo SAV o skvalitnenie popularizácie vedy a o priblíženie vedy žiakom na základných školách. Námet síce vyšiel z All4Science, o.z. avšak bez finančnej podpory by projekt nebolo možné zrealizovať. Vďaka finančnej podpore z grantovej výzvy 2019: Podpora vedy a výskumu Nadácie Eset mohlo navštíviť Ústavy SAV 16 žiakov – mladých vedcov z druhého stupňa základných škôl z celého Slovenska, ktorí prejavili záujem o prírodné vedy a vedu samotnú a svojími motivačnými listami oslovili organizátorov a získali si ich pozornosť. Cieľom celého projektu bolo predovšetkým zábavnou formou prehĺbiť ich poznatky a odovzdať im praktické zručnosti z oblasti chémie, fyziky, informatiky, programovania a biológie.
Tento projekt je výnimočný svojím konceptom a programom. Žiaci boli rozdelení do malých skupín podľa ich vlastných preferencií a v týchto skupinkách mali skvelú príležitosť pracovať na vlastných projektoch. Svoje experimenty realizovali pod vedením vedcov SAV, pričom aj oni sami mali dostatok priestoru na vlastné nápady a ich uskutočnenie.  Keďže veľké objavy sú väčšinou prácou tímov, títo naši mladí vedci sa trénovali aj v tímovej práci. Do projektu sa zapojili Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Ústav polymérov SAV, Ústav informatiky SAV, Ústav anorganickej chémie SAV a Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV.
A na akom projekte pracovali mladí vedci na Ústave materiálov a mechaniky strojov? Ako letnú školu vnímali samotní mladí vedci?
Na Ústave materiálov a mechaniky strojov, kde sa skúmali jednotlivé materiálové zložky v mobilnom telefóne, nedočkaví mladí vedci s radosťou rozprávajú o detailoch ich celotýždňovej práce: „Rozkladali sme telefón, jednu časť sme roztápali, jednu dávali do tomografu, na chemickú analýzu“ Chalani mali jedinečnú šancu spoznať fungovanie rôznych prístrojov na skúmanie materiálov. Jednotlivé zložky sledovali pod mikroskopom. Odborný výklad ilustrovaný zaujímavými videami podnietil diskusiu a množstvo otázok zo strany chalanov Huga, Eda a Šimona. Z ich otázok bolo jasné, že ich téma uchvátila. Chlapci na záver dokázali na základe modelu v počítači sami určiť vlastnosti skúmaného materiálu. „Veľmi sa nám páčilo, prišli by sme aj budúci rok,“ dodávajú svorne. Chalani pracovali pod bedlivým vedenímIng. Nadi Beronskej, PhD. Poďakovanie za pomoc patrí aj Ing. Andrejovi Opálkovi PhD., Ľudmile Padúchovej, Ing. Mirovi Čavojskému, PhD a Ing. Tomášovi Dvorákovi, PhD. za pomoc pri realizácii časti projektu na ÚMMS SAV.
Hugovi, Edovi a Šimonovi mladí kolegovia z letnej školy pracovali súčastne s nimi na už vyššie spomenutých ústavoch SAV a tiež sa im celkom darilo.
Komplexný pohľad na vedecký svet doplnili mladým vedcom aj podnetné diskusie s odborníkmi v rámci špecializovaných popoludňajších  tréningov, napr. s doc. PaedDr. Vladimírou Kurincovou Čavojovou, PhD. z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV, ktorá viedla tréning takzvaných „mäkkých zručností“, mladí vedci diskutovali o správnej príprave prezentácie ale aj o tom ako zvládať stres pred a počas prezentácie. Lektori zo Slovenského červeného kríža poučili mladých vedcov o bezpečnosti pri práci a o záchrane ľudského života. Tu mali naši mladí vedci možnosť vyskúšať si potrebné úkony prvej pomoci na figurínach. Priestor na rozvoj jazykových schopností získali vďaka lektorke Denise Leštachovej z jazykovej školy exliakademia.sk. Dobrodružným úvodom a prostriedkom na spoznanie areálu SAV bola šifrovacia orientačná hra, ktorú si pre žiakov pripravili vedci z Centra pre výskum kvantovej informácie, Fyzikálneho ústavu SAV pod vedením Doc. Mgr. Mária Zimana, PhD. Aj vedci, rovnako ako iné zamestnania, potrebujú oddych a relax a preto na vyváženie bol program doplnený aj o zábavu vo forme turistiky, grilovačky či prehliadky mesta Bratislavy. Na koniec, výsledky svojich pokusov žiaci predniesli pred ostatnými účastníkmi, rodičmi, súrodencami a strarými rodičmi na záverečnej konferencii.
Organizátormi prvého ročníka (dúfajme, že ich bude viac J) letnej školy mladých vedcov boli Ing. Alena Šišková, PhD. a Ing. Martin Nosko, PhD. z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV a z Ústavu polymérov SAV, obzvlášť treba poďakovať za ich trpezlivosť a kreativitu pri vytváraní programu pre mladých vedcov. Obaja sú členmi All4Science, o.z. a práve oni spískali návrh a program projektu podporeného Nadáciou ESET.
Vďaka patrí aj mediálnym partnerom za propagáciu tejto akcie a to predovšetkým neziskovej organizácii Edulab, časopisu Quark a Zones.sk – zóny pre každého študenta.
Program letnej školy bol evidentne jedinečný, zaujímavý a vyvážený. Letná škola nielenže prehĺbila záujem detí a mladých o vedu a techniku, ale takisto prispela k uvažovaniu nad vlastnou budúcnosťou a povolaním. Mohli si vyskúšať, aké je to pracovať v laboratóriu, vykonávať experimenty a robiť výskum v danej oblasti. Svoje poznatky budú určite vedieť využiť pri štúdiu a ďalej ich rozvíjať a možno sa z nich raz dokonca stanú vedci, rovnako ako tí, s ktorými uplynulý týždeň pracovali.

Autorky: Hana Mihaljevičová, Viktória Dominika Tóbiová a realizačný tím