Konferencia Structural materials 2023

Dňa  14.11.2023 sme v spolupráci so Spoločnosťou pre nové materiály a technológie  a Vedeckou spoločnosťou  pre náuku o kovoch pri SAV, hostili 14. ročník medzinárodnej konferencie Structural materials 2023. 
 
Konferencia nadväzuje na predchádzajúce bienále organizované Spoločnosťou pre nové materiály a technológie  organizované od roku 1997.
Hlavným cieľom konferencie je výmena najnovších poznatkov najmä v oblasti konštrukčných materiálov a taktiež vytvorenie podmienok pre prehlbovanie existujúcich a odborných kontraktov.
 
Konferencia bola zameraná na tieto oblasti:
- konštrukčné materiály (oceľ, liatina, zliatiny neželezných kovov, keramika, polyméry, kompozity, prášková metalurgia) – štruktúra, vlastnosti, použitie
-  úprava vlastností materiálu (termochemická úprava, povrchová úprava, náter a pod.)
- konštrukčná analýza, mechanické a fyzikálne vlastnosti
- výroba, recyklácia, udržateľnosť, priemyselné aplikácie atď.
 
V rámci programu odprednášali zaujímavé prednášky medzinárodní odborníci ako dr. Zbigniew Ranachowski a dr. Przemysław Ranachowski z Institute of Fundamental Technological Research PAS, Warsaw z Poľska, Michal Knapek z Matematicko-fyzikálnej fakulty UK Praha, Česká republika, Snehashis Pal z Univerzity v Maribore, Strojnícka fakulta, Maribor, Slovinsko, Volodymyr Buranych z Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, STU Bratislava, Slovensko a mnohí ďalší.
Dr. Karol Iždinský z ÚMMS SAV, v.v.i. informoval o projekte FIT-4 NMP- Strategic and targeted support to incentivise talented newcomers to NMP (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies) projects under Horizon Europe. Doktorandka a mladá nádejná vedkyňa Ing. Lucia Kopčanová odprezentovala tému „Four-spot laser welding of duplex steel DSS 2507 with variable laser welding parameters".  Marek Gebura z ÚMMS SAV, v.v.i. a GA Drilling, Bratislava, Slovensko, odprezentoval tému „Predlžujúca sa životnosť elektród vo vysokovýkonných plazmových horákoch: Štúdia o kompozitných materiáloch meď-WLa2O3“.
Konferencia poskytla pohľad do fascinujúcej a dynamickej oblasti materiálového inžinierstva, vývoja a výskumu v tomto odvetví.
Ďakujeme prednášajúcim a všetkým zúčastneným za ich príspevky a angažovanosť. S nádejou očakávame, že  materiálové inžinierstvo bude ďalej napredovať smerom k udržateľnej budúcnosti plnej inovácií.