Konferencia "Konštrukčné materiály 2021"

Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV sa spolupodieľal s Vedeckou spoločnosťou o náuke o kovoch pri SAV a Spoločnosťou pre nové materiály a technológie na organizovaní jednodňovej hybridnej konferencie „Structural Materials 2021 - Konštrukčné materiály 2021“. Konferencia sa uskutočnila 26.10.2021 v priestoroch Pavilónu materiálových vied, Slovenskej akadémie vied. Svoj výskum, výsledky, vízie a trendy v oblasti konštrukčných materiálov tu prezentovali experti a študenti nielen so Slovenska, ale aj hostia z Českej Republiky, Poľska a Chorvátska.
Na konferencii bol predstavený aj projekt FIT-4-NMP, ktorého cieľom je zvýšiťúčasť talentovaných nováčikov – inovátorov z nedostatočne zastúpených regiónov na projektoch NMP v programe Horizont Európa v porovnaní s programom Horizont 2020. Projekt odprezentoval jeho koordinátor a výkonný riaditeľ Intelligentsia Consultant z Luxemburgu Giles Brandon a Lina Smovziuk, R&D projektová menežérka z National Aerospace University "KhAI" (Charkov, Ukrajina).