Jarný vedecký tábor na SAV

V dňoch 28.2. až 4.3. 2022 sa na  konal jarný vedecký tábor pre deti vo veku od 5 do 10 rokov. Desať malých „vedcov“ zažilo týždeň plný zábavy, experimentov a získalo mnoho nových vedomostí.
Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV, v. v. i. poskytol nielen priestory ale podieľal sa aj na programe. Kolegovia Dr. Miroslav Čavojský a Ľudmila Padúchová odhalili šikovným malým vedcom tajomstvá kovových materiálov a predstavili im fascinujúci svet pod mikroskopom.
Do prípravy programu pre „malých vedcov“ sa okrem Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV, v. v. i. zapojili aj vzdelávacia platforma GeorgeScience, Ústav polymérov SAV, v. v. i., Ústav molekulárnej biológie, SAV, v. v. i., Ústav zoológie, SAV, v. v. i., Ústav výskumu srdca, CEM, SAV, v. v. i. a aj občianské združenie All4Science, o.z.
Na iných ústavoch SAV deti získali cenné znalosti o separácii a recyklácii plastov, o správnej životospráve a vplyve fyzickej záťaže na srdečný tep, dozvedeli sa veľa nového o baktériách a zistili čím sa živí priadka morušová alebo aj šváby.
V tábore deti získali okrem mnohých poznatkov aj nových kamarátov s podobnými záujmami. Aj vďala plánovanému letnému vedeckému táboru v júli 2022 sa s  malými „vedcami“ ešte uvidíme a snáď to nebude naposledy.