Historické organy Carla Leopolda Wegensteina na území Slovenska

V roku 2021 vydal Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. v spolupráci s občianským združením Quirinus, o. z. monografiu, ktorá reflektuje najprv základné životopisné informácie o organárovi C. L. Wegensteinovi v dobovom uhorskom kontexte. V knihe sa však autori venujú hlavne hĺbkovej analýze a prezentácii dispozície jednotlivých Wegensteinových organov, použitému materiálu na stavbu organov a dôkladnému poznaniu nástrojov po stránke zvukovo-akustickej k čomu prispel aj výskum priestorovej akustiky jednotlivých chrámov, v ktorých sa nástroje nachádzajú.
Z hľadiska zamerania UMMS SAV, v. v. i. bol a je kov súčasťou organov. Najpoužívanejšie kovy pre výrobu organových píšťal sú cín, olovo, meď, zinok a hliník s rôznymi prímesami ako sú bizmut či antimón. Ani v súčastnosti niesú dostupné detailné dáta ohľadne vývoja organového kovu v Európe, preto táto publikácia významne prispieva k poznatkom v tomto smere. Na Slovensku ide o prvú takúto analýzu. Z pohľadu využitia kovov v organoch Wegensteina na našom území sa autori venovali všetkým dostupným registrom organov, pričom identifikovali aj defekty organového kovu alebo sekundárne osadené píšťaly či celé registre.
Publikáciu autorov A. Štafuru, Š. Nagya, M. Čulíka, A. Čepca, Š. Nagya a P. Bartu je možné si vypožičať aj v knižnici Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.