Exkurzia mladých chemikov

V júli minulého roku sa v Banskej Štiavnici uskutočnila prvá Letná škola mladých chemikov, ktorej sa zúčastnili najlepší riešitelia Chemickej olympiády v kategórii D. Cez víkend 2. až 4. marca 2018 sa desať z týchto mladých študentov z celého Slovenska prišlo bližšie pozrieť na skutočnú prácu vedcov v ústavoch Slovenskej akadémie vied.

Na našom ústave študenti získali nové poznatky a prvé skúsenosti s mikroštruktúrnou analýzou rozličných materiálov. Študenti mali možnosť pozrieť sa zblízka na celý proces od samotnej prípravy vzorky až po možnosti charakterizácie pomocou svetelnej a elektrónovej mikroskopie. Študenti boli exkurziou nadšení a ich záujem o dané oblasti výskumu potvrdilo aj množstvo zvedavých otázok pre pracovníkov ústavu.