Doktorandská búrka


15. máj 2024 bol v areály SAV venovaný  mladým. Konal sa prvý ročník podujatia Doktorandská búrka, ktoré bolo určené pre záujemcov a záujemkyne o doktorandské (PhD.) štúdium na SAV, ako aj pre mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčky. Organizátorom akcie bol Výbor Mladých vedcov SAV.
 
Hlavným cieľom Doktorandskej búrky bola prezentácia študijných možností pre absolventov
 druhého stupňa vysokých škôl. Vedci a vedkyne z viac ako 20 ústavov boli pripravení s postermi a rôznymi inými zaujímavými výsledkami svojho výskumu, ktorými chceli predstaviť svoju prácu mladým študentom. Samozrejme, nechýbali ani informácie o aktuálne vypísaných témach dizertačných prác, ktoré ponúkajú jednotlivé ústavy SAV.
 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i. na tomto zaujímavom podujatí nemohol chýbať. Naši skúsení školitelia – doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD., ktorá má bohaté skúsenosti s vedením a výučbou študentov v oblasti zvárania, Ing. Martin Balog, PhD. excelentný vedec v oblasti práškovej metalurgie a vývoja nových materiálov, ďalej Ing. Jaroslav Kováčik, PhD., ktorého práca je okrem iného  zameraná na efektívne využitie solárnej energie v metalurgii, boli pripravení zodpovedať zvedavé otázky potenciálnych doktorandov. Návštevníci sa v našom stánku mohli dozvedieť o vedeckých výsledkoch nášho ústavu, aké výhody ponúkame študentom, či akými inovatívnymi vedeckými disciplínami sa zaoberáme. Pre prípadných záujemcov/záujemkyne, sme mali pripravenú aj možnosť osobnej exkurzie v našich laboratóriách, aby ich zážitok zo skutočnej  vedy bol čo najrealistickejší.
 
 Otvárací príhovor predniesol predseda SAV prof. Dr. Pavol Šajgalík spoločne s členom Predsedníctva SAV Dr. Michalom Kšiňanom. Podujatie bolo sprevádzané pestrým programom, skvelým jedlom aj hudbou.