Deň otvorených dverí na Ústave materiálov a mechaniky strojov

Téma: Ako sa vyvíjajú nové materiály

9. novembra 2017, 9:00 - 14:00, Dúbravská cesta 9/6319, Bratislava


Čo všetko treba vedieť, zistiť a urobiť, keď potrebujeme vyrobiť materiál s vlastnosťami, aké žiaden materiál v prírode nemá, či, dokonca, keď si, z hľadiska bežných materiálov, jednotlivé požadované vlastnosti materiálu navzájom odporujú?

Návštevníci budú mať možnosť populárnym spôsobom sa oboznámiť s problematikou a špičkovými technikami systematického vývoja nových materiálov.

Podujatie je primárne zamerané na študentov stredných škôl.


Podujatie sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.