Vplyv viacosovej napätosti na degradáciu mikroštruktúry niklových monokryštalických superzliatin v priebehu creepu


Začiatok riešenia:01.01.2010
Koniec riešenia:31.12.2012
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0157/10
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Juraj Lapin
Projekt je zameraný na základný výskum vplyvu viacosovej napätosti na degradáciu mikroštruktúry niklových monokryštalických superzliatin v priebehu creepu. Cieľom projektu je objasniť vplyv veľkosti a orientácie lokálnych napätí na vývoj degradovanej mikroštruktúry creepových vzoriek v oblastiach ovplyvnených vrubovým účinkom. Zvolené parametre zaťažovania creepových vzoriek a stav viacosovej napätosti budú simulovať prevádzkové napätia a teploty lopatiek spaľovacích turbín a vrubové účinky vnútorných chladiacich kanálikov. Získajú sa principiálne nové poznatky o kinetike vývoja degradovanej mikroštruktúry v podmienkach viacosovej napätosti a určí sa vplyv degradovanej mikroštruktúry na zmenu mechanických vlastností. Získané fundamentálne poznatky prispejú významnou mierou k vývoju nových modelov výpočtu životnosti kritických komponentov spaľovacích turbín, ktorých cieľom je plné využitie potenciálu niklových monokryštalických superzliatin.
Pozri aj štúdiu