Vývoj a degradácia mikroštruktúry superzliatiny CMSX4 v priebehu starnutia a creepu


Začiatok riešenia:01.01.2005
Koniec riešenia:31.12.2008
Program:COST
Evidenčné číslo projektu:COST 538
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Juraj Lapin
http://www.cen-tech.sk/cost/

Cieľom projektu COST-538 je charakterizovať a kvantifikovať mikroštruktúrne zmeny v monokryštálovej niklovej superzliatine CMSX-4 v priebehu starnutia a creepu a získať experimentálne údaje charakterizujúce vývoj a degradáciu mikroštruktúry. Tieto experimentálne údaje sa použijú na vývoj a overenie nových numerických modelov životnosti turbínových lopatiek.
Pozri aj štúdiu