4. strategický seminár SNMT

16.05. sa v priestoroch Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave konal 4. strategický seminár Spoločnosti pre nové materiály a technológie pre podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom. Hlavným cieľom tohtoročného seminára bolo ponúknuť najnovšie informácie ohľadne Plánu obnovy a výziev, ktoré sa chystajú ešte v roku 2023 a vytvoriť priestor pre diskusiu, možnosť nadviazania kontaktov a spolupráce.
V rámci bohatého programu vystúpili okrem Zuzany Hrabovskej a  Ivy Kleinovej z Výskumnej a inovačnej autority VAIA, ktoré účastníkov informovali o Pláne obnovy a aktuálnych výzvach aj   Anna Čaplovičová z INOVATO Cluster, Tomáš Vavro z RTC – Engineering, zástupcovia z Ústavu materiálov a mechaniky strojov Naďa Beronská, ktorá odprezentovala ako vyzerá úspešná spolupráca medzi akadémiou a priemyslom v praxi a Karol Iždinský, ktorý otvoril poobednú časť seminára predstavením projektu FIT-4-NMP, Horizont 2020. Jana Šugárová z Materiálovotechnologickej fakulty predstavila VEGA projekt zaoberajúci sa na mieru šitým študijným programom pre potreby firiem na Slovensku. Online formou predstavila Monika Bideau Repčíková zúčastneným činnosť a služby Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli a záverečná časť programu patrila transferu technológií, v rámci ktorého nám Lenka Bednárová z Centra vedecko technických informácií SR a Anton Bittner z Kancelárie transferu technológií SAV objasnili fungovanie ochrany a zhodnotenia výsledkov výskumu.
Seminár sa venoval aktuálnym témam čomu nasvedčovala aj diskusia, v rámci ktorej si účastníci mohli vymieňať skúsenostiach z praxe, odovzdať cenné rady či vytvoriť si nové kontakty pre budúcu spoluprácu.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým účastníkom za ich aktívnu účasť, otázky a záujem, ktorý pomohol vytvoriť príjemnú a interaktívnu atmosféru.
Tešíme sa na budúce príležitosti, kedy sa budeme môcť opäť stretnúť a pokračovať v rozvoji našej spolupráce.