Vývoj kompozitov spevnených sieťou oxidov pripravených z kovových práškov povrstvených ALD vrstvami


Začiatok riešenia:01.01.2023
Koniec riešenia:31.12.2025
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0124/23
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Peter Krížik