Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu


Začiatok riešenia:01.01.2022
Koniec riešenia:31.12.2024
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0143/22
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Štefan Nagy