Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle


Začiatok riešenia:01.01.2016
Koniec riešenia:31.12.2018
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0089/16
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Peter Múčka
Projekt je zameraný na experimentálne určenie závislosti jazdného komfortu na sedadle vodiča v motorovom vozidle na meranej pozdĺžnej nerovnosti vozovky. Parametrami skupiny meraní budú typ vozidla, rýchlosť vozidla, typ cestnej komunikácie a úroveň pozdĺžnej nerovnosti. Cieľom bude spresnenie klasifikácie pozdĺžnej nerovnosti s využitím meranej odozvy zrýchlenia kmitania. Skupina ojedinelých meraní bude konfrontovaná s rôznymi klasifikáciami pozdĺžnej nerovnosti založenými často na báze simulovanej odozvy kmitania. Posúdia sa možnosti rôznych indikátorov nerovnosti vozovky reflektovať úroveň jazdného komfortu. Určí sa závislosť medzi parametrami výkonovej spektrálnej hustoty výškových nerovnosti profilu (index nerovnosti a vlnitosť) a jazdným komfortom, ktorá nebola dosiaľ publikovaná. Výsledky by mohli priniesť príspevok k zvýšeniu jazdného komfortu, jazdnej bezpečnosti a k rozhodovaniu správcu o prevádzkovej spôsobilosti komunikácie.
Pozri aj štúdiu