Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy


Začiatok riešenia:01.01.2016
Koniec riešenia:31.12.2018
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0158/16
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Martin Nosko
EBSD metóda (z angl. Electron BackScatter Diffraction) sa v posledných rokoch dostáva do popredia v oblasti mikroštruktúrnej charakterizácie materiálov. Doteraz sa najväčšia pozornosť venovala vývoju metódy samotnej, aby sa zabezpečilo rýchle meranie a kvalitné získanie EBSD obrazca. Pri tejto metóde je však veľmi dôležitá okrem správne nastaveného systému merania aj samotná príprava vzoriek, ktorá sa spravidla pre rôzne materiály líši. Doterajšie práce boli zamerané hlavne na pozorovanie hrubozrnných materiálov a to na báze Fe, Ti, Ni, Al a pod., kde je metodika prípravy vzoriek zvládnutá. Celkom iná situácia je v oblasti materiálov s veľkým množstvom hraníc zŕn a teda miest, v ktorých je pravidelnosť kryštálovej mriežky narušená. Tu nie sú limity EBSD metódy dosiaľ stanovené. Práca bude zameraná na štúdium metód a parametrov prípravy vzoriek, ktoré sú kľúčové pre EBSD analýzu v ultrajemných a jemnozrnných materiáloch. Získané výsledky budú testované na materiáloch na báze Al a AlTi.