Vplyv stavu napätosti zliatin na báze Zn na mechanizmus a kinetiku ich korózie


Začiatok riešenia:01.01.2022
Koniec riešenia:31.12.2025
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:1/0531/22
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Miroslav Čavojský