Vplyv priečnych a pozdĺžnych nerovnosti vozovky na celotelové vibrácie posádky motorového vozidla


Začiatok riešenia:01.01.2019
Koniec riešenia:31.12.2021
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0148/19
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Peter Múčka
Projekt je zameraný na experimentálne určenie závislosti medzi parametrami priečnej a pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdným komfortom vodiča/spolujazdca v motorovom vozidle. Parametrami skupiny meraní budú typ a technický stav vozidla, rýchlosť vozidla, kategória cestnej komunikácie, úroveň priečnej a pozdĺžnej nerovnosti a početnosť a typ porúch krytu. Realizujú sa ojedinelé merania svojim rozsahom (niekoľko tisíc kilometrov) ako aj parametrami experimentu. Testovacie vozidlá budú významní zástupcovia dopravného prúdu v SR. Cieľom bude určenie experimentálnej závislosti medzi parametrami priečnej a pozdĺžnej nerovnosti a celotelovými vibráciami posádky vozidla. Navrhne sa indikátor nerovnosti s využitím parametrov priečnej a pozdĺžnej nerovnosti, ktorý zohľadní vyvolané celotelové vibrácie posádky. Výsledky by mohli priniesť príspevok k zvýšeniu jazdnej bezpečnosti, jazdného komfortu a k rozhodovaniu správcu cestnej siete o prevádzkovej spôsobilosti komunikácie.