Vplyv materiálov na akustické vlastnosti historických jendomanuálových orgánov na území Slovenska


Začiatok riešenia:01.01.2023
Koniec riešenia:31.12.2025
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0134/23
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Andrej Štafura